น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน ความสวยงามที่ซ่อนอยู่ในแจ้ห่ม

น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เป็นธารน้ำแร่ ที่เต็มไปด้วยโขดหินธรรมชาติแทรกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน หากมาเที่ยวในช่วงเช้า จะได้เห็นแสงส่องลงมากระทบกับบ่อน้ำร้อนคล้ายมีไอหมอกปกคลุม ได้บรรยากาศแบบโรแมนติกชวนฝัน ทางอุทยานฯได้สร้างที่อาบน้ำแร่ขึ้นอย่างมาตรฐาน

เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้มาแช่น้ำแร่ โดยปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายในอุทยานฯ ได้อย่างสวยงาม สามารถเที่ยวได้ตลอดปี หากอยากได้บรรยากาศแบบไอหมอกลอยชวยฝัน ให้มาตั้งแต่เช้า เรามาถึงอุทยานแจ้ซ้อนแต่เช้า ประมาณ 6.30 น. ยังเป็นช่วงที่แสงอาทิตย์ยังไม่เริ่มสาดส่อง มาเที่ยวในช่วงฤดูหนาว อากาศเย็นสบายมาก ไอน้ำสีขาวจากบ่อน้ำร้อนลอยขึ้นมาเป็นระยะ มองไปเหมือนกับไอหมอก น้ำแร่มีอุณหภูมิ 70 – 80 องศาเซลเซียส สามารถแช่ไข่ให้สุกภายใน 15 นาที ไข่มีลักษณะไข่แดงสุกส่วนไข่ขาวแหลวแบบไข่ออนเซ็น เมื่อนำมาปรุงเป็น “ ยำไข่แช่น้ำแร่ ” ในร้านอาหารของอุทยานเป็นเมนูขึ้นชื่อ อร่อยยิ่งนัก

Scroll to Top