วังผาเมฆ ชมทะเลหมอกยามเช้า สุดอลังการ

วังผาเมฆซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านทุ่งหลวง ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เป็นจุดที่สามารถดูทะเลหมอกได้ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรังไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,600 เมตรตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสายควนและป่าอ้ายกลิ้ง บรรยากาศตอนเช้าตรู่จะเป็นทะเลหมอกขาวสะอาดปกคลุมไปทั่วผืนป่าและเมื่อกระทบแสงอาทิตย์ยามเช้า

จากหมอกขาวจะกลายเป็นสีเหลืองอร่ามอมส้ม เมื่อขึ้นมาสู่ยอดเขาจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของผืนป่าที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ในขณะที่ทางด้านทิศตะวันตก สามารถมองเห็นปากอ่าวและชายหาดรวมทั้งหมู่เกาะต่างๆ บนท้องทะเลอันดามัน ในจังหวัดตรัง โดยเฉพาะเขาเมง หาดปากเมง หาดราชมงคล และจังหวัดกระบี่ได้อย่างชัดเจน บริเวณเชิงเขาจัดสร้างประติมากรรมต่างๆ พร้อมสะพานเดินชมศึกษาธรรมชาติ มีบ้านพักให้บริการให้แก่นักท่องเที่ยว การเดินทาง : ตั้งอยู่ที่ ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรังอยู่ห่างจากตัวเมืองตรังประมาณ40 กิโลเมตร

Scroll to Top