อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน เพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

เครื่องตรวจจับควันหรือตรวจจับความร้อนเป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่หลาย ๆ คนมองข้าม แต่อุปกรณ์นี้คือสิ่งที่จะช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สินของเราภายในบ้านได้ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในยามวิกาล เมื่อเครื่องตรวจจับควันตรวจจับควันไฟได้หรือตรวจจับพบความร้อนที่สูงผิดปกติ อุปกรณ์จะร้องเตือนทันที ทำให้เราสามารถดับไฟหรือหลบหนีออกจากบ้าน

และแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ทันเวลา อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน หรือ Heat Detector ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในหมวกหมู่สินค้าในหมวกระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยที่ Heat Detector คือ อุปกรณ์ที่ทำงานตรวจจับความร้อน ภายในตัวเครื่องจะมีระบบที่สามารถจับอุณหภูมิความร้อนจากเปลวได้ ซึ่งหลายคนอาจจะสับสนระหว่าง Heat Detector กับ Smoke Detector ว่าเป็นอุปกรณ์เดียวกัน แต่จริงๆ แล้ว อุปกรณ์ทั้งสองตัวมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน เนื่องจาก Smoke Detector จะเป็นการตรวจจับควันไฟ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะนิยมติดภายในบริเวณห้องเก็บสารเคมี แต่ Heat Detector เป็นการตรวจวัดอุณหภูมิที่สูงขึ้น แม้ว่าจะมีควันน้อยก็ตาม โดยในปัจจุบันประเทศไทยมี Heat Detector หลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในสถานที่ และในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยสูงอยู่ของชีวิตและทรัพย์สิน

Scroll to Top