อุโมงค์ป่าไผ่คล้ายกับป่าไผ่อาราชิยาม่าที่ญี่ปุ่น

อุโมงค์ป่าไผ่เป็นซุ้มต้นไผ่ภายในวัดจุฬาภรณ์วนารามที่มีบรรยากาศร่มรื่นและคล้ายกับป่าไผ่อาราชิยาม่าที่ญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเล่นและถ่ายภาพสวยๆ ของซุ้มต้นไผ่อันเขียวขจีที่โค้งตัวปกคลุมเหนือทางเดินความยาวหลายร้อยเมตร อุโมงค์ป่าไผ่แห่งนี้จึงเป็นจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งของนครนายกที่ไม่ควรพลาดสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นักท่องเที่ยวต่างนิยมมาถ่ายภาพ

อุโมงค์ป่าไผ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดจุฬาภรณ์วนาราม ในตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา อุโมงค์แห่งนี้เป็นซุ้มต้นไผ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นต้นไผ่สูงเรียงรายขนาบสองข้างทางเดิน และปลายต้นโน้มเอียงเข้าหากันจนกลายเป็นอุโมงค์ต้นไผ่ที่มีความยาวหลายร้อยเมตร มีความร่มรื่นสวยงาม และยังมีบรรยากาศคล้ายกับป่าไผ่อาราชิยาม่าที่ญี่ปุ่น ที่นี่จึงเป็นจุดถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของนครนายก นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเล่นชมความสวยงามของอุโมงค์ป่าไผ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แวะทำบุญไหว้พระ และเดินเที่ยวชมตลาดภายในวัด

Scroll to Top