เครื่องตรวจจับความร้อนอัจฉริยะภายในบ้าน

บ้านอัจฉริยะมี Smart Sensor เครื่องตรวจจับอัจฉริยะที่คอยหลักการทำงานคือการตรวจจับความร้อนและการเคลื่อนไหว โดยใช้เซนเซอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่สามารถตรวจจับรังสีอินฟราเรดที่แผ่ออกมาจากตัวคนหรือสัตว์ ในขณะที่มีการเคลื่อนไหวจะมีรังสีความร้อนแผ่ออกมารอบๆในปริมาณหนึ่ง เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่จะทำให้อุณหภูมิในบริเวณนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง

ส่งผลให้คลื่นรังสีความร้อนแผ่กระจายออกมา โดยปกติการแผ่รังสีของมนุษยจะมีความยาวคลื่นประมาณ 7- 14 ไมโครเมตร อุปกรณ์ดังกล่าว จะช่วนในการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ เช่น ควบคุมการ เปิด-ปิด ไฟ หรือระบบปรับอากาศ เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีคนเข้ามาใช้งาน เช่น ออฟฟิตขนาดเล็ก ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องน้ำ เป็นต้น ด้วยโมชันเซ็นเซอร์ที่นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกสบาย ทำให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น เช่น ตอนดึก ๆ ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำก็ไม่ต้องเดินไปเปิด-ปิดไฟ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดไฟฟ้า เพราะไฟจะเปิดก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนไหวเท่านั้น และยังช่วยเรื่องของความปลอดภัย เวลามีใครเดินผ่านเครื่องโมชันเซ็นเตอร์ หรือเวลาที่มีโจรเข้าบ้าน ไฟก็จะเปิดสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติ

Scroll to Top