เชื่อมต่อบ้านด้วยระบบ IoT เพื่อควบคุมการทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้า

หากแปลตรงตัวจะหมายความว่า สิ่งใด ๆ ล้วนแล้วแต่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นชื่อเรียกของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ยุคใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตผ่าน Wifi หรือระบบ LAN หากบ้านไหนติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบ IoT เจ้าของบ้านก็จะควบคุมดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แม้ตัวจะไม่อยู่บ้าน เช่น การสั่งปิดหลอดไฟสมัยนี้หลอดไฟยุคใหม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

เพื่อสั่งการเปิด-ปิดผ่านสามาร์ทโฟนได้ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสะดวกสบายแล้ว ยังช่วยลดโอกาสการตกเป็นเป้าหมายการโจรกรรมในช่วงวันหยุดยาวที่เราไม่อยู่บ้านได้อีกด้วย การสั่งการเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ กาน้ำร้อน ปลั๊กไฟ ทุกอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าในบ้านที่มี IoT สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อควบคุมการทำงานได้ หรือแม้แต่กล้องวงจรปิดออนไลน์ ก็คืออุปกรณ์ IoT อย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน การเข้าออกประตูบ้านกลอนประตูดิจิทัลที่ว่าล้ำแล้ว แต่กลอนประตูที่สามารถสั่งการได้จากสมาร์ทโฟนนั้นล้ำยิ่งกว่า! สามารถทำได้แม้กระทั่งอนุญาตให้แขกเข้าบ้านได้หรือได้ โดยเจ้าของบ้านไม่จำเป็นต้องเดินมาเปิดประตู หรืออนุญาตให้แขกเข้าบ้านได้แม้ตัวเราจะอยู่ข้างนอกก็ตาม

Scroll to Top