โคมไฟ LED นาฬิกาทรายที่ขับเคลื่อนด้วยทรายที่ร่วงหล่น

นักออกแบบนามว่า ดาเนียลลี โทรฟี่ ได้เปิดตัวโคมไฟ LED ที่ส่องสว่างจากทรายที่ร่วงหล่นลง โดยโคมไฟรูปแบบนาฬิกาทรายนี้ มี 2 ขนาดด้วยกัน นั่นคือขนาดตั้งพื้นและขนาดตั้งโต๊ะ โดยขนาดตั้งพื้นนั้นมีความสูง 4 ฟุต หลักการทำงานอาศัยการควบคุมของพลังงานจลน์จากเม็ดทรายที่ร่วงหล่น เปรียบดั่งระบบเปิดปิดใช้งานด้วยการหมุนกลับด้าน

สำหรับรูปแบบตั้งโต๊ะนั้นมีรูปร่างเฉียงลดหลั่นลงมา และออกแบบมาให้สะดวกในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งและทิศทางแสงให้ได้ดีที่สุด นอกจากแนวคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ในการออกแบบ จุดมุ่งหมายของการนำนาฬิกาทรายเข้ามาเป็นแรงบันดาลใจคือ ต้องการให้เป็นตัวแทนการสื่อสารให้ผู้คนตระหนักถึงแหล่งพลังงานที่กำลังหมดไป ดังเช่นเม็ดทรายที่ร่วงหล่นลงไปทุกที บางทีผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นอาจเป็นได้มากกว่าสินค้าที่สร้างขึ้นมาเพื่อจำหน่าย บางครั้งอาจบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือคติเตือนใจแก่ผู้ใช้งานได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่นโคมไฟ LED ที่มีรูปทรงเป็นนาฬิกาทรายของนักออกแบบ “Danielle Trofe” ที่ต้องการจะสื่อสารออกมาถึงธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดและพลังงานที่กำลังจะหมดลง โดยโคมไฟนาฬิกาทรายทำงานด้วยการใช้พลังงานจลน์จากทรายที่ตกลงมา นั่นเท่ากับว่าโคมไฟที่ฉายความสว่างนี้จะไม่ได้พึ่งพลังงานไฟฟ้าจากที่อื่นเลย เช่นเดียวกับทรัพยากรธรรมชาติที่วันหนึ่งหากใช้อย่างไม่รู้คุณค่า และไม่ประหยัด ก็อาจหมดลงเช่นกัน

Scroll to Top